Tải mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ mới nhất theo quy định

Tải mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ mới nhất theo quy định: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công ...

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

   Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật lao động 2012 quy định về hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Khi có sự thay đổi trong hợp đồng dịch vụ thì có thể làm phụ lục hợp đồng dịch vụ. Cụ thể bạn có thể tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ dưới đây:

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………………

– Căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… tháng ……… năm ……………………..

– Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên ………………………………………………………….

 

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. năm …………….., Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

phụ lục hợp đồng dịch vụ

Phụ lục hợp đồng dịch vụ

 
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số …………………………. về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số ……………………., ngày ……, tháng …… năm ………

,cụ thể như sau:

  1. …………………………………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………………………………………..
  3. …………………………………………………………………………………………………………………..
  4. …………………………………………………………………………………………………………………..
  5. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                        (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

   Bạn có thể tải mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ dưới đây:

   >>>>> Mẫu phụ lục về hợp đồng dịch vụ

   Trên đây là mẫu phụ lục hợp đồng dịch. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo