Tải mẫu đơn yêu cầu bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo

Tải mẫu đơn yêu cầu bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo: Kính gửi:..(1)Tên tôi là: .... (2) Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ...

TẢI MẪU ĐƠN YÊU CẦU BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO VÀ NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA NGƯỜI TỐ CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

……., ngày … tháng … năm …..

ĐƠN YÊU CẦU

Bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo

Kính gửi: …………………………..(1)

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………….. (2)

Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ……………………………………………………………. ,

ngày cấp: …./…./……, nơi cấp ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày …/…./…., tôi đến ………………………………………………………………………  (1)

để tố cáo về việc ……………………………………………………………………………………………. (3)

………………………………………………………………………………………………………………….  (4)

Vì vậy, tôi làm đơn này yêu cầu ………………………………………………………………………… (1)

………………………………………………………………………………………………………………….. (5)

 

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

     >>> Tải mẫu đơn về việc yêu cầu bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo

Hướng dẫn kê khai đơn yêu cầu bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân

(2) Họ tên người tố cáo.

(3) Tóm tắt nội dung tố cáo

(4) Lý do và các căn cứ cho rằng tố cáo sẽ dẫn đến việc gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người tố cáo hoặc người thân thích của người tố cáo.

(5) Nêu yêu cầu cụ thể để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người tố cáo hoặc người thân thích của người tố cáo.

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: