Tải mẫu đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh

Tải mẫu đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh: Kính gửi: UBND ..........Tôi tên là: ……………Sinh ngày: ……HKTT: .....

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Câu hỏi của bạn:

       Tôi đăng ký lại giấy khai sinh nên cần có bản xác nhận của cơ quan về nội dung khai sinh. Thống nhất với hồ sơ lưu tại cơ quan. Xin cảm ơn !

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh như sau:

1. Đơn xin xác nhận về nội dung giấy khai sinh được hiểu như thế nào?

     Đơn xin xác nhận nội dung giấy khai sinh là mẫu đơn hành chính do cá nhân lập ra khi cần xác nhận những nội dung trong giấy khai sinh gửi cho Cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đơn xin xác nhận giấy khai sinh là văn bản dùng để ghi nhận những thông tin của người làm đơn và lý do viết đơn xin xác nhận giấy khai sinh. Ngoài ra, đơn xin xác nhận giấy khai sinh còn là cơ sở để cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận giấy khai sinh theo đúng thủ tục của pháp luật.

2. Mẫu đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

VỀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

                   Kính gửi: UBND ………………………………………..…………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………..…………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………..……………

HKTT : …………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau :

Hiện nay, sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh của tôi đều bị mất nên tôi muốn làm thủ tục đăng ký lại khai sinh. Vậy tôi làm đơn này đề nghị UBND …………………… xác nhận cho tôi nội dung đăng ký khai sinh. Cụ thể như sau:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………….……………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………..ghi bằng chữ:………………………………………………

Nơi sinh: .………………………………………………………………………………………..………….

Giới tính:………………….. Dân tộc: …………..Quốc tịch: …………………………………..……….

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………….…………………………………………..…………

Năm sinh: ……………. Dân tộc: ………………..Quốc tịch: ……………………………………..……

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………….………

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………………………..….……

Năm sinh: …………………. Dân tộc: ……..……..Quốc tịch: ………………………………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

Xác nhận của UBND xã/ phường

Người làm đơn

Bạn có thể tải mẫu đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn xin xác nhận nội dung đăng ký khai sinh

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.