Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: Kính gửi: ……………(1) Tên tổ chức, cá nhân: .........................Địa chỉ: ...................

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

ĐƠN Đ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN

Kính gửi: ……………………………(1)

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………..Fax: ……………………………E-mail: …………………………

Số giấy phép hoạt động: ………………………………………………………………………………………

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: …………………………………….

Kính đề nghị ……………….(1) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với phân bón sau:

STT

Tên phân bón

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1

 

 

 

….

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

1 ……………………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn kê khai đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận về nội dung quảng cáo phân bón

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tải mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.