Tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

 ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

…………………………………….

…………………………………….

 

Mẫu số: 185

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………………

 

……….., ngày ……….. tháng ……….. năm……..

                                  

 ĐỀ NGHỊ

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

 

Kính gửi: Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………….

                           ………………………………………………………………………………………..

 

Cơ quan………………………………………………………………………………………………………………

đang thụ lý điều tra vụ án………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: …………….. ngày ……….tháng …….. năm ……..                

của ……………………………………………………………………………………………………………………

và Quyết định khởi tố bị can số: ……………….. ngày …….. tháng……… năm…………. của ..

…………………………………………………………………………………………………………… đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………….. Giới tính:……                

Tên gọi khác:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày………….tháng ……….. năm ……………tại:……………………………………………………          

Quốc tịch:……………………………; Dân tộc:…………………….; Tôn giáo: …………………………                

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………..                

cấp ngày………… tháng ………. năm  ……………….. Nơi cấp: ……………………………………..

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Do nghi ngờ bị can không có năng lực trách nhiệm hình sự, Cơ quan ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

đã có Quyết định trưng cầu giám định số:……………… ngày ………tháng ……. năm……..

Kết luận giám định số:………………….. ngày……… tháng ……… năm………….. của……….

…………………………………………………………………………………………………………  như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

               

Căn cứ Điều 447 và Điều 449 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

đề nghị Viện kiểm sát………………………………………………………………………………………

áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với: …………………………………………………

Nơi nhận:

– VKS…………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………………………………..

 

 

Bạn có thể tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.