Tải mẫu biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

Tải mẫu biên bản xem xét dấu vết trên thân thể: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN XEM XÉT DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ

Mẫu số: 149

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN XEM XÉT DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ

 

Hồi …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. năm ……………………… tại……………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………. Điều tra viên

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. là người chứng kiến

Ông/bà(1) ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 178 và Điều 203 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với …………………………………………………………………………………………………………………………..(2):

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………… 

Sinh ngày…………… tháng …………. năm ……………….. tại:……………………………………………….

Quốc tịch:……………………………; Dân tộc:…………………………….; Tôn giáo: ……………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..                               

cấp ngày…………tháng ……….. năm ……………………Nơi cấp: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………..   

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Khi xem xét thân thể của(2) …………………………………………………………………………………………..   

chúng tôi phát hiện thấy có dấu vết ở các vị trí trên thân thể như sau(3):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

               

Người được xem xét dấu vết trên thân thể trình bày như sau(4) :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngoài những dấu vết trên, chúng tôi không phát hiện dấu vết nào khác.

Việc xem xét dấu vết trên thân thể kết thúc hồi  ……….. giờ ……… ngày……..tháng …….. năm ……               

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản này được lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC XEM XÉT

DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

BÁC SỸ

(Nếu có)

Bạn có thể tải mẫu biên bản xem xét dấu vết trên thân thể theo đường link dưới đây:

    >>> Tải mẫu  biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

Hướng dẫn kê khai biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

(1) Trường hợp cần thiết có bác sĩ tham gia;

(2) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại hoặc người làm chứng;

(3) Ghi rõ vị trí, kích thước, đặc điểm, tình trạng của dấu vết; có thể chụp ảnh, vẽ sơ đồ của dấu vết. Trường hợp cần thiết thì tiến hành trưng cầu giám định. Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành.

(4) Ghi rõ lý do có dấu vết đó.

    Để được tư vấn chi tiết về biên bản xem xét dấu vết trên thân thể, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.