Tải mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

Tải mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

BIÊN BẢN VỀ VIỆC HUỶ BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

  BIÊN BẢN VỀ VIỆC

 HỦY BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………  tại…………………………..

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………

 Điều tra viên …………………………………………………………………………………………………………

thuộc Cơ quan. ……………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: . ………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………. là đại diện chính quyền xã/phường/thị trấn.

Ông/bà. …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. là người chứng kiến.

Thi hành Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản số:…………… ngày ……. tháng …….năm……………. của          

đối với tài sản: ………………………………………………………………………………………………………. 

của: ………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên: ………………………………………………………………………………… Giới tính:………………….                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………………          

Quốc tịch: …………………………….; Dân tộc: ………………………………..; Tôn giáo:………………..            

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………………………………      

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………..    

Chúng tôi đã đọc, giao Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản trên cho ông/bà(*):…………

………………………………………………………………………………………………………… là người được giao bảo quản tài sản bị kê biên và tiến hành lập biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên đối với các tài sản như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………        

Ngay sau khi nhận được Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản,(*)………………………………..                

……………………………………………………………………………………………………………………………….

phải thực hiện ngay việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản.

Việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản kết thúc hồi ……… giờ …….. ngày ……. tháng ……. năm………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người bị kê biên tài sản,  một bản gửi Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………………………………………………………….,

một bản giao cho (*)…………………………………………………………………………………………………. ,

một bản đưa vào hồ sơ vụ án.       

 CHỦ TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN

 

ĐIỀU  TRA VIÊN

 

 

NGƯỜI BẢO QUẢN TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN  

Bạn có thể tải mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  biên bản hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

Hướng dẫn kê khai biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

(*) Ghi rõ tên của người được giao bảo quản tài sản bị kê biên gồm: Chủ tài sản hoặc người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích.

    Để được tư vấn chi tiết về biên bản về việc huỷ bỏ biện pháp kê biên tài sản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.