Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động: Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về khi người lao động và người sử dụng lao động thực hiện xong......

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    Căn cứ theo Bộ luật lao động 2019, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm:

  • Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.
  • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
  • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
  • ………………………………………………………………….

      Theo đó, khi người lao động và người sử dụng lao động không có nhu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa hai bên có thể lập biên bản thỏa thuận thanh lý để chấm dứt hợp đồng lao động. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                ………,  ngày…tháng…năm…

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

–           Căn cứ Hợp đồng lao động số: …/HĐLĐ  giữa Công ty …và…;

–           Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa…và…;

–           Căn cứ Đơn xin thôi việc của ông/bà…,

Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại địa chỉ trụ sở chính Công ty ………. chúng tôi gồm các bên có tên dưới đây:

BÊN A : CÔNG TY ……….

Địa chỉ : Tòa nhà, số ……………….

Đăng ký kinh doanh số:

Người đại diện: Ông/Bà…

Chức vụ:

 BÊN B : ÔNG / BÀ

Sinh năm:

CMND số :……………. do CA tỉnh / TP ……………cấp ngày……..

Địa chỉ thường trú:

Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

–       Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại biên bản giao nhận đã ký.

–       Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.

–       Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng.

–       Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

–       Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

–       Thanh toán lương cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc.

–       Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Điều 3: Điều khoản chung

–       Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.

–       Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.

–       Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.

Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

              Đại diện Bên A                                                       Đại diện Bên B

      Bạn có thể tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động tại: Mẫu biên bản thanh lý về hợp đồng lao động

      Liên kết tham khảo

      Trên đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới luật Toàn Quốc theo thông tin dưới đây. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản thanh lý hợp đồng lao động hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
  • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

        Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.