Tải mẫu biên bản phong tỏa tài khoản

Tải mẫu biên bản phong tỏa tài khoản: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018 ....

BIÊN BẢN PHONG TOẢ TÀI KHOẢN


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN PHONG TỎA TÀI KHOẢN

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………  tại………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Điều tra viên ……………………………………………………………………………………………………………….

thuộc Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………………………

đại diện tổ chức tín dụng/kho bạc Nhà nước(1):…………………………………………………………………..

Ông/bà……………………………………………………………………………………………………………………………

Thi hành Lệnh phong tỏa tài khoản số: …………………………. ngày …………. tháng ……….. năm ……

của Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………………….

đối với tài khoản của:

Họ tên: …………………………………………………………………………………….. Giới tính:……………………….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………………………..              

Quốc tịch: …………………………………………; Dân tộc: ……………………..; Tôn giáo:………………………..                

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp:…………………………………………………….

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 129 và Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã đọc Lệnh phong tỏa tài khoản và tiến hành lập biên bản phong tỏa tài khoản như sau:     

1. Cơ quan điều tra giao cho……………………………………………………………………………………….. 01 bản Lệnh phong tỏa tài khoản số: ………………….. ngày …………. tháng ……….. năm…………………………… để thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản theo Lệnh phong tỏa này.

2. Các thông tin về tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền có trong tài khoản bị phong tỏa như sau(2):   …………………………………………………………………………………………………………………………..                  …………………………………………………………………………………………………………………………….             

Tài khoản bị phong tỏa trên đây giao cho (1):……………………………………………………………..

có trách nhiệm quản lý cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản khi không có quyết định của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc phong tỏa tài khoản kết thúc hồi …………. giờ …………. ngày ………… tháng ………….. năm .

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành năm bản, một bản giao cho(3):………………………………………………………….. ;

một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội; một bản gửi Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………………………………………………………………; một bản lưu tại(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.                           

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

ĐIỀU  TRA VIÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

CHỦ TÀI KHOẢN BỊ PHONG TỎA

(Nếu có)

 

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản phong tỏa tài khoản theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu  biên bản phong tỏa tài khoản

Hướng dẫn kê khai biên bản phong tỏa tài khoản

(1) Tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước quản lý tài khoản bị phong tỏa;

(2)  Ghi rõ thông tin tài khoản, số lượng tài khoản bị phong tỏa, số tiền hiện có trong tài khoản bị phong tỏa.

(3) Người bị buộc tội.

      Để được tư vấn chi tiết về biên bản phong toả tài khoản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.