Tải mẫu biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông

Biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN GIAO THÔNG

Mẫu số: 140

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN

LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hồi ………. giờ ………………   ngày……… tháng ………   năm ………………. tại……………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………..

thuộc Cơ quan …………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………………………………………………….. ……………..Kiểm sát viên.

thuộc Viện kiểm sát……………………………………………………………………………………………

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………  là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 133 và Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông trong vụ ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Về giấy tờ (2):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..            

II. Phần khám nghiệm

1. Dấu vết trên phương tiện (3):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kỹ thuật an toàn phương tiện(4):

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Nhận xét tình trạng phương tiện:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của người điều khiển phương tiện (hoặc của chủ phương tiện):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình khám phương tiện, chúng tôi đã(5)………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Việc khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông kết thúc hồi ……..  giờ………ngày……… tháng …….năm………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ KHÁM

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ

 

 

KIỂM SÁT VIÊN

(Nếu có)

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Bạn có thể tải mẫu biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông

Hướng dẫn kê khai biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông

(1) Ghi rõ: Nhà chuyên môn, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, người bị hại hoặc người làm chứng;

(2) Đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe…

(3) Mô tả vị trí, kích thước, chiều hướng, màu sắc…

(4) Hệ thống điều khiển, hệ thống hãm, đèn, còi, lốp, gương, gạt nước…

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ.

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.