Tải mẫu biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi

Tải mẫu biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM TỬ THI HOẶC MỘT PHẦN TỬ THI

Mẫu số: 148

BH theo TT số   /2017/TT-BCA

ngày   /  /2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM TỬ THI HOẶC MỘT PHẦN TỬ THI

 

Hồi ………. giờ …………   ngày……… tháng ………   năm ………………. tại …………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………… chủ trì khám nghiệm

thuộc Cơ quan ……………………………………………………………………………………………….

Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………… Giám định viên pháp y

thuộc Cơ quan………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………….

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………….. Giám định viên kỹ thuật hình sự

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………….. ……………………………………………….Kiểm sát viên

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

thuộc Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Với sự có mặt của:

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. là người chứng kiến.

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 178 và Điều 202 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm tử thi (hoặc một phần tử thi):

Họ tên: ……………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm ………………….. tại: ………………. ……………………..

Quốc tịch:…………………………….; Dân tộc:…………………………….; Tôn giáo: ………………. 

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………..

cấp ngày…………tháng………..năm …………………… Nơi cấp: ……………………………………..

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Chết hồi………… giờ………….. ngày…………tháng………….năm……………………..tại………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Phát hiện tử thi hồi…………….. giờ…………………… ngày…………tháng………….năm………..

Nơi phát hiện: …………………………………………………………………………………………………….

Việc khám nghiệm tử thi (hoặc một phần tử thi) được tiến hành trong điều kiện (thời tiết, khí hậu, ánh sáng): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM

1. Khám bên ngoài:

– Trang phục và các vật mang theo (nếu có): ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Nhận dạng tử thi (hoặc một phần tử thi)…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Chiều dài tử thi (hoặc một phần tử thi) ……………………………..thể tạng………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Tình trạng tử thi (hoặc một phần tử thi) (khô, lạnh, co cứng, thối rữa): ……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các dấu vết, tổn thương trên cơ thể (mô tả theo trình tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ trước ra sau): …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

               

2. Mổ tử thi (hoặc một phần tử thi): …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

II. CÁC MẪU THU ĐỂ GIÁM ĐỊNH

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong quá trình khám nghiệm đã (chụp ảnh/ ghi hình):………………………………………………..             

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi khám nghiệm, tử thi (hoặc một phần tử thi) được giao cho……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Việc khám nghiệm tử thi (hoặc một phần tử thi) kết thúc hồi………….. giờ…………. ngày……….. tháng………. năm……..

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm (nếu có): …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.                                                                                                       

KIỂM SÁT VIÊN

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH SỰ

(Nếu có)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

     Bạn có thể tải mẫu biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.