Tải mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Tải mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động: Căn cứ theo Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về các chế độ bảo hiểm về tai nạn lao động,....

1. Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động là gì?

      Biên bản điều tra tai nạn lao động là văn bản được xác lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác thực một số thông tin liên quan đến vụ việc tai nạn lao động, qua đó đưa ra các bằng chứng, chứng cứ chính xác nhất để hỗ trợ người lao động khi xảy ra tai nạn lao động.

2. Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

   Căn cứ theo Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về các chế độ bảo hiểm về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

   Để có thể hưởng chế độ tai nạn lao động cần có xác nhận của cơ quan công an về vụ tai nạn, chính vì thế cần đến biên bản điều tra tai nạn lao động.

   Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động dưới đây: 

……(Tên cơ sở) . . . .              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …… /                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

….., ngày……. tháng…….. năm……..

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

……7…… (Nhẹ hoặc nặng)……….

1. Cơ sở và người sử dụng lao động:

– Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động:

………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại, Fax, E-mail:  

– Tên, địa chỉ người sử dụng lao động:

………………………………………………………………………………….

– Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở:

– Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở):

– Loại hình cơ sở: ……………….. 8 ……………………………………………………….

– Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp tên trực tiếp (nếu có):  

2. Địa ph­ương: ………………………………………………………………………………………..

3. Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người):

………………………………………………………………………………….

4. Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):

………………………………………………………………………………….

5. Sơ lược lý lịch những người bị nạn:

– Họ tên:………………………………………………………………………………………………..;

Giới tính: Nam/nữ;                                Năm sinh: …………………………………

– Nghề nghiệp …………………. 9 ………………………………………………………………..

 – Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: …………………………………. (năm)

Tuổi nghề:……… (năm); Mức l­ương:……………… (đồng); Bậc thợ (nếu có): ……….

– Loại lao động:

Có Hợp đồng lao động:……………………. l0………………………………/không có hợp đồng.

– Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………………..

– Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………..

– Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

– Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con):

– Huấn luyện ATVSLĐ: (có hay không)

6. Thông tin về vụ tai nạn:

– Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày…….. tháng…….. năm……….. , …….. giờ…….. phút;

– Giờ bắt đầu làm việc/Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: ………. /………

– Nơi xảy ra tai nạn lao động: …………………………………………………………………………..

7. Tình trạng th­ương tích:

– Vị trí vết th­ương: …………………………………………………………………………………………

8. Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:

9. Diễn biến của vụ tai nạn lao động:

………………………………………………………………………………….

10. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:

11. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động t­ương tự hoặc tái diễn:

Nội dung công việc/Người có trách nhiệm thi hành/thời gian hoàn thành:

………………………………………………………………………………….

12. Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:

13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

– Chi phí do Người sử dụng lao động trả: Tổng số……………… đồng, trong đó:

+ Chi phí y tế: ………………………………………………………….. đồng;

+ Trả l­ương trong thời gian điều trị:…………………………… đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp: ………………………………………… đồng;

– Thiệt hại tài sản: …………………………………………………….. đồng.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA                            TRƯỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA

          ĐOÀN ĐIỀU TRA                                                TAI NẠN LAO ĐỘNG

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                    (Người sử dụng lao động hoặc Người

được ủy quyền bằng văn bản)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐIỀU TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

biên bản điều tra tai nạn lao động

Biên bản điều tra tai nạn lao động

   3. Hướng dẫn viết mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động.

7 Ghi theo bảng Danh mục yếu  gây chấn th­ương, thống nhất ghi cấp 2.

8 Ghi theo bảng Danh mục các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành.

9 Ghi theo bảng Danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 2.

10 Ghi rõ: Không xác định thời hạn; Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng.

Bạn có thể tải mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động tại:

>>>>> Mẫu biên bản về điều tra tai nạn lao động

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản điều tra tai nạn lao động như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản điều tra tai nạn lao động hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo