Tải mẫu biên bản dẫn giải theo quy định mới năm 2018

Tải mẫu biên bản dẫn giải theo quy định mới năm 2018: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN DẪN GIẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN DẪN GIẢI (1)……………………………………………………………….

         

Hồi ………. giờ …………   ngày…………… tháng ……………   năm …………………… tại …………….

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………..

thuộc Cơ quan(2) ………… ………………………………………………………………………………………….

chủ trì thi hành Quyết định dẫn giải(1)……………………………………. …………………………………..

Cùng với ông/bà: …………….. ……………………………………………………………………………………..     

Ông/bà: ………………….. ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………… đại diện chính quyền/cơ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/bà:………………… ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… là người láng giềng/gia đình chứng kiến.

Thi hành Quyết định dẫn giải(1) …………………………………………………………………………………..               

số: ………………………. ngày………tháng …….. năm…………………. của Cơ quan……………………                           

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi lập biên bản dẫn giải(1)……………………………………………………………………… đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…………                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:…………………………………………………       

Quốc tịch: …………………………….; Dân tộc: …………………………….; Tôn giáo:……………………….. 

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………… 

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………………          

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………….     

Sau khi xác định đúng là người có tên trong Quyết định dẫn giải trên đây, chúng tôi đã đọc, giải thích Quyết định dẫn giải(1) …………………………………………………………………………………………………………………..                  

Tình trạng sức khỏe của người bị dẫn giải: …….. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Việc dẫn giải kết thúc vào hồi ……….. giờ ………… ngày………….tháng…………..năm………………..                  

Biên bản đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

        Biên bản được lập thành ba bản, một bản giao cho người bị dẫn giải, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI BỊ DẪN GIẢI  

 

 

NGƯỜI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                                                        

(Hoặc đại diện cơ quan/ tổ chức)

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

                                   

Bạn có thể tải mẫu biên bản dẫn giải theo đường link dưới đây:

    >>> Tải mẫu biên bản dẫn giải

Hướng dẫn biên bản dẫn giải

1) Người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(2) Ghi rõ cơ quan Công an hoặc Quân đội nhân dân có thẩm quyền.

       Để được tư vấn chi tiết về biên bản dẫn giải, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.