Tải mẫu số 01 tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất

Mẫu số 01 tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất được ghi nhận tại phụ lục 01 của nghị định 140/2016

Mẫu số 01 tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh □

[02] Lần đầu □                   [03] Bổ sung lần thứ □

[04] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………………………[08] Tỉnh/Thành phố: ………………………………………..

[09] Điện thoại: ………………….…….……….[10] Fax: ………………………..………………………..

[11] Email: ……………………………………………………………………………………………………………………

[12] Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật (nếu có):   

[13] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ……………………………… [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………..

[17] Điện thoại: ………………………..……… [18] Fax: …………………………………………………

[19] Email: …………………………………………………………………………………………………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số: …………………………………… ngày ……………………………………

I. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐT:

1. Đất:…………………………………………………………………………………………………………………………

1.1. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm)

1.3. Mục đích sử dụng đất: ……………………………………………………………………………………………

1.4. Diện tích (m2): ………………………………………………………………………………………………………

1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng cho):

a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:

Địa chỉ người giao QSDĐ: …………………………………………………………………………………………….

b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày ……………..tháng …..……… năm…..………

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

2. Nhà:

2.1. Cấp nhà: …………………………………………… Loại nhà: …………………………………………..

2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): …………………………………………………………………………..

2.3. Nguồn gốc nhà: ……………………………………………………………………………………………………

a) Tự xây dựng:

– Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ………………………………………………………..

b) Mua, thừa kế, tặng cho:

– Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ………….… tháng …………. năm………………

2.4. Giá trị nhà (đồng):

Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài sản thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ có liên quan, gồm:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC 
ỦY QUYN KHAI THAY

Họ và tên:

 

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

     Trên đây là mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất. Để tìm hiểu kỹ hơn bạn có thể tải mẫu đơn lại đây:

     >>> Tải tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về tờ khai lệ phí trước bạ:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tờ khai lệ phí trước bạ như: hướng dẫn viết tờ khai lệ phí trước bạ, cách tính lệ phí trước bạ… mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.