Giấy đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề công chứng 2019

Giấy đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề công chứng: Kính gửi: Học viện Tư pháp Tôi tên là:.…………… Nam, nữ:................ Sinh ngày: ....../......./.

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG

Giấy đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề công chứng theo mẫu TP-CC-02 được ban hành kèm theo Thông tư 06//2015/TT-BTPThông tư này quy định về thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo nghề công chứng, khoá bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng; một số mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA

KHÓA BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Học viện Tư pháp

Tôi tên là:.……………………… Nam, nữ:……………. Sinh ngày: ……/……./………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: …………………………………

Ngày cấp: ……../………/………… Nơi cấp:.………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Email (nếu có): ………………………………….

Lý do được miễn đào tạo nghề công chứng ……………………………. (ghi rõ là đối tượng nào thuộc khoản 1 Điều 10 Luật công chứng).

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc nội quy khóa bồi dưỡng và thực hiện các quy định pháp luật có liên quan.

 

(Tỉnh, thành phố), ngày … tháng … năm …

                     Người đề nghị

                    (ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu giấy đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề công chứng theo đường link dưới đây:

>>> Giấy đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề công chứng

  Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về giấy đăng ký tham gia bồi dưỡng nghề công chứng , quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh