Quy định một số mức hưởng bảo hiểm y tế mới từ ngày 1/7/2017

Quy định một số mức hưởng bảo hiểm y tế mới từ ngày 1/7/2017: Từ ngày 01/7/2017, căn cứ theo nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở sẽ...

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ MỚI 

Kiến thức của bạn:

    Quy định một số mức hưởng bảo hiểm y tế mới từ ngày 1/7/2017?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về một số mức hưởng bảo hiểm y tế mới.

    Từ ngày 01/7/2017, căn cứ theo nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng dẫn đến mức hưởng bảo hiểm y tế mới trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới. Cụ thể như sau:

   1. Mức hưởng bảo hiểm y tế mới trong việc đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh.

    Căn cứ theo điểm d khoản 1 điều 4 nghị định 105/2014 quy định :

“d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;”

    Vậy với những trường hợp chi phí khám chữa bệnh mà thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được bảo hiểm thanh toán 100% chi phí cho người bệnh.

    Căn cứ theo khoản 1 công văn 2046/BHXH-CSYT quy định:

“Ngày 26/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ s đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành k từ ngày 15/7/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Đ thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Ngưi có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một ln khám, cha bệnh thp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.” 

    Vậy theo công văn thì mức hưởng bảo hiểm y tế trong việc đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh thì nếu tổng chi phí không vượt quá 15% mức lương cơ sở thì không phải thực hiện cùng chi trả, hay trước với mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng thì tổng chi phí nếu thấp hơn 181.500 đồng sẽ không phải thực hiện cùng chi trả.

    Sắp tới mức lương cơ sở tăng lên 1.300.000 đồng, nên mức hưởng bảo hiểm y tế mới này cũng tăng cụ thể người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả.

mức hưởng bảo hiểm y tế mới

Mức hưởng bảo hiểm y tế mới

   2. Mức hưởng bảo hiểm y tế mới trong việc người bệnh được chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

    Tại quyết định 36/2005/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn quỹ bảo hiểm y tế quy định khi người bệnh sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không vượt quá 52.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

    Tại công văn 2046/2016 quy định: “ Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đi tượng theo quđịnh là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đng) tương đương 40 tháng lương tối thiu”

    Vậy mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn hiện tại là không vượt quá 48.400.000 đồng

   3. Mức hưởng bảo hiểm y tế mới trong việc tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên.

   Căn cứ theo điểm d khoản 1 điều 4 Nghị định 105/2014 quy định:

 “đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

   Vậy với những người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm khám bệnh chữa bệnh thì được miễn 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí phải chi trả chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

   Căn cứ theo công văn 5544/BYT-BH quy định 

“1. Trường hợp các cơ sở y tế đã xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 7.260.000đ) đối với người bệnh đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) thì cơ sở y tế không thu thêm chi phí cùng chi trả của người bệnh, đồng thời có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu mức cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở cho người bệnh để cơ quan Bảo hiểm xã hội có căn cứ cấp giy không phải cùng chi trả trong năm tài chính;

2. Trường hợp cơ sở y tế không xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm tại thời điểm có mức chi phí lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) thì người bệnh sẽ tự thanh toán phần chi phí cùng chi trả, sau đó mang hóa đơn, chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được thanh toán trực tiếp số tiền đã phải trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 7.260.000đ).”

    Căn cứ theo công văn mới ra trên thì việc thanh toán 100% chi phí cùng chi trả hiện tại là vượt quá 7.800.000 đồng với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đã tăng hơn so với quy định trước đây là 7.260.000 đồng.

   4. Mức hưởng bảo hiểm y tế mới cho việc một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

   Trước đây, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 58.500.000 đồng.

   Theo quy định mới ban hành mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 54.450.000 đồng không áp dụng quy định này đối với vật tư y tế có quy định tỷ lệ thanh toán tại cột 5 Danh mục vật tư y tế tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BYT.

   Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Xử lý hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế

   Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn khi đang khám chữa bệnh 

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo