Quy chế quản tài viên trong luật phá sản hiện hành

QUY CHẾ QUẢN TÀI VIÊN TRONG LUẬT PHÁ SẢN HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn:      Quy chế quản tài viên trong luật phá sản Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật phá sản 2014 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phá sản […]

QUY CHẾ QUẢN TÀI VIÊN TRONG LUẬT PHÁ SẢN HIỆN HÀNH

Kiến thức của bạn:

     Quy chế quản tài viên trong luật phá sản

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật phá sản 2014
  • Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Nội dung tư vấn:

     Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Quy chế quản tài viên trong luật phá sản được quy định như sau:

Quy chế quản tài viên trong luật phá sản hiện hành

   1, Điều kiện hành nghề và nghĩa vụ của Quản tài viên

   1.1. Những người được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

     Quy chế quản tài viên trong luật phá sản quy định những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

    – Luật sư;

   – Kiểm toán viên;

   – Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

   1.2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên

   – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   – Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

   – Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   1.3. Nghĩa vụ của Quản tài viên trong hoạt động hành nghề

   – Tuân thủ nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

   – Chịu trách nhiệm về hoạt động nghề nghiệp của mình theo quy định của pháp luật về phá sản.

   – Ký báo cáo, văn bản về kết quả thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về phá sản.

   – Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân.

   – Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hành nghề về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

   – Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Phá sản và pháp luật có liên quan.

   2, Nguyên tắc hành nghề quản tài viên

     Quy chế quản tài viên trong luật phá sản tuân theo các nguyên tắc sau:

   – Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

   – Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên.

   – Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, minh bạch, khách quan.

   – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động hành nghề.

    Những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

   3, Những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên

   – Cho thuê, cho mượn hoặc cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của mình để hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

   – Gợi ý hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất từ người tham gia thủ tục phá sản hoặc lợi dụng danh nghĩa Quản tài viên để thu lợi từ cá nhân, tổ chức ngoài chi phí Quản tài viên được nhận theo quy định của pháp luật;

    – Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để thông đồng với cá nhân, tổ chức nhằm mục đích vụ lợi;

   – Tiết lộ thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán mà Quản tài viên biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

   – Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên.

   4, Hình thức hành nghề của Quản tài viên

     Các hình thức hành nghề của Quản tài viên bao gồm:

    –  Hành nghề với tư cách cá nhân;

    – Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

     Tại cùng một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

     Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: