• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống ... Cam kết ... Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp ...

 • Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống
 • Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm
 • Pháp luật doanh nghiệp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

 CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

     Cơ sở dịch vụ ăn uống có phải cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm không? Mẫu đơn cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống bao gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Luật Toàn Quốc dưới đây:

Kiến thức của bạn:

     Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với Cơ sở dịch vụ ăn uống

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

 1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh

- Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù

d) Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh

đ) Danh sách những người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm chủ cơ sở và nhân viên

e) Bản sao công chứng "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ" của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

f) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm [caption id="attachment_38165" align="aligncenter" width="371"]Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống[/caption]

     2. Mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Mẫu số 05

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Ngày ..... tháng .....năm ......., tại:................................................................. Người đại diện: .............................................................................................. Loại hình cung cấp/kinh doanh:...................................................................... Địa chỉ/địa điểm: ..........................................................................................

CAM KẾT

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với những nội dung sau:

(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch.

(2) Chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống có đủ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; kết quả khám sức khoẻ và phiếu xét nghiệm cấy phân theo quy định.

(3) Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương theo đúng quy định.  

UBND………………….…….

(CƠ QUAN CHỨC NĂNG)

(ký & ghi họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(ký & ghi họ tên)

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống tới địa chỉ Email: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!                                                                                                     Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178