Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 2 thành viên trở lên...Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP LÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

Kiến thức của Luật sư:

     Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Kiến thức của bạn:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Nội dung tư vấn:

     Theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập

     1.Công ty bị sáp nhập:

     Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông liên quan thông quan hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua..

  Khi đó công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( theo Điều 16 TT 95/2016). Các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 16 TT 95/2016 như sau:

      “a, Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

 • Người nộp thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn
 • Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt.”

      Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bị sáp nhập khi nhận được thông báo chấm dứt tồn tại doanh nghiệp của cơ quan đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia cho doanh nghiệp mới được chia. Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia theo quy định của Luật quản lý thuế.

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập

 1. Công ty nhận sáp nhập

     Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi:

      Hồ sơ gồm:

 • Hội đồng sáp nhập
 • Nghị quyết và biên bản thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập
 • Bản sao hợp lê giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp ( nếu trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi)
 • Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

      Lưu ý: Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% – 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác

      Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     >>>  Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần.

    >>>   Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 1 thành viên

  Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: