Những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019 – Luật Toàn Quốc

Những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019 - Luật Toàn Quốc. Theo quy định tại khoản 3 điều 167 Luật đất đai năm 2013, một số những giao dịch liên

NHỮNG GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG NĂM 2019

Câu hỏi của bạn về những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019:

     Thưa Luật sư, tôi có một câu hỏi nhờ Luật sư tư vấn như sau: những giao dịch nào bắt buộc phải công chứng năm 2019 theo quy định của pháp luật hiện hành? Xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019

2. Nội dung tư vấn về những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019

2.1. Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

     Theo quy định tại khoản 3 điều 167 Luật đất đai năm 2013, một số những giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng gồm:

  •  Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
  • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
  • Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

     Những giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất thuộc các trường hợp trên bắt buộc phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực.

2.2. Hợp đồng liên quan đến nhà ở

     Theo quy định tại điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 những giao dịch sau đây buộc phải công chứng gồm:

  • Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
  • Văn bản thừa kế nhà ở

2.3. Hợp đồng liên quan đến xe

     Theo quy tại điểm g khoản 1 điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì những giao dịch mua bán, tặng, cho xe của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực.

     Như vậy, những giao dịch thuộc các trường hợp trên phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực mới có hiệu lực pháp luật.

2.4. Hậu quả khi không thực hiện công chứng

     Theo quy định tại điều 129 Bộ luật dân sự 2015 thì những giao dịch dân sự bắt buộc phải công chứng, chứng thực nhưng không thực hiện công chứng, chứng thực sẽ bị vô hiệu trừ trường hợp:

  •  Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Những giao dịch bắt buộc phải công chứng năm 2019  quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật công chứng: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./