Công Chứng

Quy định của pháp luật về thù lao công chứng

Quy định của pháp luật về thù lao công chứng

Quy định của pháp luật về thù lao công chứng Kiến thức của bạn:      Thù lao công chứng và các chi phí khác khi thực hiện thủ tục công chứng. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn:      Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng quy định như sau: Thù lao công chứng Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề

Xem tiếp »

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực công chứng

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực công chứng

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực công chứng Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về xử lý những vi phạm trong lĩnh vực công chứng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn: 1. Các hành vi nghiêm cấm đối với công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng      Theo quy định của Luật công chứng 2014 có quy định về công chứng như sau: Tiết lộ

Xem tiếp »

Hồ sơ công chứng – Lưu giữ hồ sơ công chứng

Hồ sơ công chứng – Lưu giữ hồ sơ công chứng

Hồ sơ công chứng - Lưu giữ hồ sơ công chứng Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về hồ sơ công chứng và lưu giữ hồ sơ công chứng. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Thông tư 06/2015/TT-BTP Nội dung tư vấn: 1. Hồ sơ công chứng Hồ sơ công chứng bao gồm phiếu yêu cầu công chứng, bản chính văn bản công chứng, bản sao các giấy tờ mà người yêu cầu

Xem tiếp »

Di chúc có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có được coi là hợp pháp?

Di chúc có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có được coi là hợp pháp?

DI CHÚC CÓ CHỖ SỬA BẰNG BÚT XÓA LIỆU CÓ ĐƯỢC COI LÀ HỢP PHÁP? Câu hỏi của bạn:      Trong bản di chúc ghi nhận nội dung để lại thửa đất cho một người, được lập bằng văn bản đánh máy có chỗ sửa bằng bút xóa liệu có ảnh hưởng đến hiệu lực pháp luật không? Phòng công chứng đã công chứng di chúc rồi. Khi lập di chúc có gửi kèm giấy khám sức khỏe nhưng bản gốc của giấy này bị ghi sai tháng 2 thành

Xem tiếp »

Văn bản công chứng có giá trị khi vắng mặt các bên trong hợp đồng?

Văn bản công chứng có giá trị khi vắng mặt các bên trong hợp đồng?

TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI SAU KHI LY HÔN (tiếp) Câu hỏi của bạn:      Cảm ơn Công ty đã gửi mail tư vấn giúp tôi. Tôi còn 1 vấn đề sau liên quan xin được Công ty tư vấn:      Tôi đã ký vào giấy xác nhận ngôi nhà là tài sản riêng của chồng tôi, kể từ khi tôi ký vào giấy xác nhận đó cho đến nay đã được 1 năm. Tôi được biết theo quy định của pháp luật hiện hành thì những giấy tờ, văn

Xem tiếp »

Sửa lỗi kỹ thuật, ký và điểm chỉ trong văn bản công chứng

Sửa lỗi kỹ thuật, ký và điểm chỉ trong văn bản công chứng

Sửa lỗi kỹ thuật, ký và điểm chỉ trong văn bản công chứng Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn: 1. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được

Xem tiếp »

Thủ tục công chứng bản dịch

Thủ tục công chứng bản dịch

Thủ tục công chứng bản dịch Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về thủ tục công chứng bản dịch Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Thông tư 06/2015/TT-BTP Nội dung tư vấn về Công chứng bản dịch      Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng quy định như sau: Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang

Xem tiếp »

Phạm vi, địa điểm, thời hạn công chứng

Phạm vi, địa điểm, thời hạn công chứng

Phạm vi, địa điểm, thời hạn công chứng Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về phạm vi, địa điểm và thời hạn công chứng. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn: 1. Công chứng là gì?      Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn

Xem tiếp »

Công chứng các văn bản liên quan đến di sản

Công chứng các văn bản liên quan đến di sản

Công chứng các văn bản liên quan đến di sản Kiến thức của bạn:      Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận và từ chối nhận di sản. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nghị định 29/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn:      Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng quy định như sau: 1. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Những người thừa

Xem tiếp »

Thủ tục công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn

Thủ tục công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn

Thủ tục công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn:      Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng quy định như sau: 1. Hồ sơ yêu cầu công chứng khi hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo

Xem tiếp »
Trang 1 của 1812345...10...Cuối »