Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục

Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dụcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG2 Nội dung tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường2.1      1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung của […]

Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục
Đánh giá bài viết

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Kiến thức của bạn:

     Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Nội dung tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường

     1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung của nhà trường

     Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 • Công bố công khai mục tiêu, chương trình giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nhà trường.

     Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;

 • Tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên;
 • Tuyển sinh và quản lý người học;
 • Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;
 • Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục;
 • Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội;
 • Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường

Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trong nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội

     Trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn chung, đồng thời có các nhiệm vụ sau đây:

 • Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước;
 • Thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

     Khi thực hiện các nhiệm vụ này, trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học có những quyền hạn sau đây:

 • Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật;
 • Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường;
 • Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
     3. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm

     Trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ nhà trường trong các hoạt động sau đây:

 • Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo;
 • Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng;
 • Tổ chức bộ máy nhà trường; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhà giáo, cán bộ, nhân viên;
 • Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực;
 • Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về tổ chức của nhà trường, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.