Thân nhân người khuyết tật và người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội như thế nào?

Thân nhân người khuyết tật và người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội như thế nào:Tôi có chị gái sinh năm 1960 và bị mắc bệnh thần kinh từ 3 tháng tuổi....

THÂN NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi của bạn:

   Tôi có chị gái sinh năm 1960 và bị mắc bệnh thần kinh từ 3 tháng tuổi. Từ nhỏ đến năm 2007 chị sống với bố mẹ, bản thân chị được bố mẹ chăm sóc nuôi dưỡng. Năm 1996 mẹ mất, chị sống với bố. Đến năm 2007, bố tôi mất, tôi đưa chị đi khám bệnh và được hội đồng y khoa kết luận bị tâm thần phân liệt mất khả năng lao động 81% (bố tôi là bộ đội nghỉ hưu). Hiện chị tôi đang được tôi chăm sóc. Tôi muốn hỏi luật sư, chị tôi và tôi có được hưởng các chế độ cùng lúc như sau không?

  • Đối với chị: cùng một lúc có được hưởng tử tuất của bố đã mất và lương chế độ người tâm thần phân liệt mất khả năng lao động 81% hàng tháng không?
  • Đối với tôi: có được hưởng chế độ người nuôi dưỡng theo Nghị định của Chính phủ không?

 Như vậy, trong một tháng chị em tôi được hưởng chế độ nào theo quy định của Chính phủ và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội? Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Luật Người khuyết tật 2010
  • Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Nội dung tư vấn

   1. Người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

“1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a, Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b, Đang hưởng lương hưu;

c, Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d, Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2.Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a, Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao đông từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b, Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c, Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam , từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d, Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ đủ 81 tuổi trở lên.”

    Như vậy, có thể thấy bố của bạn là bộ đội nghỉ hưu và đã mất, đồng thời chị gái của bạn đã 57 tuổi, được hội đồng y khoa kết luận bị tâm thần phân liệt mất khả năng lao động 81% nên từ những quy định nêu trên, chị gái của bạn là đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

    Khoản 4 Điều 2 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định như sau:

“4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường.”

   Và quy định tại  Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP về mức độ khuyết tật:

“1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

3. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

   Như vậy, có thể thấy bệnh tâm thần phân liệt được coi là dạng khuyết tật thần kinh, tâm thần thuộc trường hợp khuyết tật nặng. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010 thì:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

a, Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

b, Người khuyết tật nặng.”

   Vậy bệnh tâm thần phân liệt do là khuyết tật nặng nên trường hợp của chị gái bạn có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

   Hơn nữa, về việc áp dụng pháp luật với các chính sách được hưởng theo khoản 1, khoản 2 Điều 51 Luật Người khuyết tật 2010 thì:

“1. Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng chưa được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

2. Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất.”

    Bởi vậy, trong trường hợp của chị gái bạn thì chị gái bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của bố bạn và không được hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.

người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội

Người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội

   2. Thân nhân của người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng thì:

“2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc tháng tháng bao gồm:

a, Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

b, Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

c, Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

    Do đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó. Vì vậy, bạn không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng do chị gái của bạn bị khuyết tật nặng chứ không phải trường hợp đặc biệt nặng.

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Trên đây là bài viết thân nhân người khuyết tật và người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội như thế nào? Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo