Người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT không

Người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT khôngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT2 Câu hỏi của bạn về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT3 Câu trả lời của bạn về người […]

Người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT không
Đánh giá bài viết

Người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

Câu hỏi của bạn về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

     Chào Luật sư, Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Hiện nay tôi đang hưởng lương hưu hàng tháng do cơ quan BHXH chi trả. Tuy nhiên tháng trước tôi có ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm với công ty A thì có phải đóng Bảo hiểm y tế hay không?

     Xin cảm ơn!

Câu trả lời của bạn về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT như sau:

1. Căn cứ pháp lí về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

2. Nội dung tư vấn về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

   Theo như thông tin bác trình bày chúng tôi hiểu bác đang băn khoăn rằng khi người lao động đang hưởng lương hưu mà ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên thì có phải đóng bảo hiểm y tế không? Với trường hợp này chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1 Người đang hưởng lương ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm y tế như sau:

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Ngoài ra, tại khoản 7 điều 17 quyết định 595/ QĐ – BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lí sổ bảo hiểm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

7. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều này

=> Theo quy định trên nếu một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì sẽ đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT.

Xét trường hợp trên thì có thể thấy bác vừa thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động và người sử dụng lao động đóng vừa thuộc đối tượng được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Mà theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 thì đối tượng tham gia BHYT là người lao động thuộc đối tượng đầu tiên nên vì thế bác sẽ tham gia BHYT theo đối tượng NLĐ và được công ty đóng hàng tháng.

Người đang hưởng hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

Người đang hưởng hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT

2.2 Mức hưởng BHYT khi thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

Theo Điều 22 Luật BHYT năm 2014 quy định mức hưởng BHYT như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

     Theo quy định trên thì trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Mà mức hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng người đang hưởng lương hưu cao hơn so với đối tượng là người lao động. Do đó khi bác đi khám chữa bệnh bác sẽ được hưởng theo đối tượng là người hưởng lương hưu với mức hưởng là 95% nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

   Tóm lại, khi bác đang là người hưởng lương hưu nếu ký HĐLĐ có thời hạn trên 3 tháng thì bác có phải tham gia bảo hiểm y tế.  Bác sẽ tham gia BHYT theo đối tượng người lao động và được hưởng quyền lợi  bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về người đang hưởng lương hưu ký HĐLĐ có phải đóng BHYT, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Lê Hoan