Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh: Đối tượng được miễn là trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật,

MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức của bạn:

     Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến thức  của Luật sư:

    Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 52/2016 QĐ-UBND quyết định mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Nội dung tư vấn

     Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 52/2016. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 về mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Đối tượng áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

    Tổ chức, cá nhân khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu hiện đang áp dụng và mức thu đề xuất

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Quận

Huyện

Dưới 500m2

Từ 500m2 đến dưới 1.000m2

Trên 1.000m2

I

Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

đồng/giấy

25.000

0

100.000

100.000

100.000

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

đồng/giấy

100.000

100.000

200.000

350.000

500.000

3

Cấp giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất

đồng/giấy

100.000

100.000

200.000

350.000

500.000

II

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

20.000

20.000

20.000

2

Đăng ký thay đổi có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác..,)

đồng/lần

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

3

Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất thì áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận

đồng/lần

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/lần

20.000

10.000

20.000

20.000

20.000

5

Cấp lại giấy chứng nhận mà có đăng ký thay đổi tài sản trên đất

đồng/lần

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

                 

3. Đối tượng miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

     Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách với mạng.

4. Tỷ lệ để lại:

     Toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

     Liên kết tham khảo: