Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy mới nhất

Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy....hồ sơ phòng cháy chữa cháy.....quy trình, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy...

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

       Nội quy phòng cháy và chữa cháy là bản nội quy được lập ra để quy định về việc phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp. Nội quy lập ra nhằm giúp mọi người thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của doanh nghiệp, hạn chế và ngăn chặn việc cháy nổ tại doanh nghiêp. Đây cũng là một loại tài liệu phải có trong hồ sơ nếu muốn xin giấy phép phòng cháy chữa cháy. Sau đây là bản mẫu chi tiết nội quy phòng cháy và chữa cháy do Luật Toàn Quốc soạn thảo, mời bạn đọc và quý khách hàng tham khảo:

1. Nội dung cơ bản của nội quy phòng cháy chữa cháy

     Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động của cơ sở và gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Quy định việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt;
  • Quy định việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
  • Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;
  • Những việc phải làm khi có cháy, nổ xảy ra.

Lưu ý: Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải được phổ biến và niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người biết và chấp hành.

2. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy

CÔNG TY CỔ PHẦN

…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/…./QĐ-NN)

       Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất kinh doanh và trật tự chung, Công Ty …. ban hành nội quy – quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1. Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể mọi người làm việc tại cơ sở và khách hàng.

Điều 2. Mọi người phải tích cực đề phòng không để cháy xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để khi cần có thể chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

Điều 3. Phải quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các dạng nguồn nhiệt, hóa chất và các chất dễ cháy, nổ, chất độc hại, phóng xạ; triệt để tuân thủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 4. …..

Điều 5. …..

Điều 6. …..

Điều 7. …..

Điều 8. Cá nhân có thành tích trong việc phòng cháy chữa cháy sẽ được khen thưởng. Người nào vi phạm các quy định trên, tùy từng trách nhiệm nặng, nhẹ mà bị xử lý từ phạt hành chính hoặc truy tố theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                                                …….., ngày … tháng … năm 2020

                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                    (Ký, đóng dấu)

 

     Tải mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tại đây: Nội quy phòng cháy, chữa cháy 

Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về nội quy phòng cháy chữa cháy:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về nội quy phòng và cháy chữa cháy mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                  Chuyên viên: Hồ Huyền