Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy mới nhất

Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy....hồ sơ phòng cháy chữa cháy.....quy trình, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy...mẫu mới nhất....

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

       Nội quy phòng cháy chữa cháy là bản nội quy được lập ra để quy định về việc phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp. Nội quy lập ra nhằm giúp mọi người thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của doanh nghiệp, hạn chế và ngăn chặn việc cháy nổ tại doanh nghiêp. Đây cũng là một loại tài liệu phải có trong hồ sơ nếu muốn xin giấy phép phòng cháy chữa cháy. Sau đây là bản mẫu chi tiết nội quy phòng cháy chữa cháy do Luật Toàn Quốc soạn thảo, mời bạn đọc và quý khách hàng tham khảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN

…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/…./QĐ-NN)

       Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất kinh doanh và trật tự chung, Công Ty …. ban hành nội quy – quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1. Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể mọi người làm việc tại cơ sở và khách hàng.

Điều 2. Mọi người phải tích cực đề phòng không để cháy xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để khi cần có thể chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

Điều 3. Phải quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các dạng nguồn nhiệt, hóa chất và các chất dễ cháy, nổ, chất độc hại, phóng xạ; triệt để tuân thủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 4. …..

Điều 5. …..

Điều 6. …..

Điều 7. …..

Điều 8. Cá nhân có thành tích trong việc phòng cháy chữa cháy sẽ được khen thưởng. Người nào vi phạm các quy định trên, tùy từng trách nhiệm nặng, nhẹ mà bị xử lý từ phạt hành chính hoặc truy tố theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                           …….., ngày … tháng … năm 2020

                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                  (Ký, đóng dấu)

 

     Tải mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tại đây: Nội quy phòng cháy chữa cháy 

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về nội quy phòng cháy chữa cháy, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                       Chuyên viên: Hồ Huyền