Mẫu hợp đồng lao động tiếng anh mới nhất

Để được tư vấn chi tiết về mẫu hợp đồng lao động tiếng anh, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 [...]

Mẫu hợp đồng lao động tiếng anh

Nội dung của hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 như sau:

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.

Mẫu hợp đồng lao động bằng tiếng anh được Luật Toàn Quốc soạn thảo, cung cấp như sau:

…………….

No: 12/HDLD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

—————————-

 

LABOUR CONTRACT

 

We, from one side Mrs: ………………………                  Nationality: Vietnam

Title: Chairman of the Board of Management

         On behalf of the …………………………..

Tel: ………………………………………………………………………………….

Address: No ……, …………………………………………………………………

And from the other side Mr ……………………………        Nationality: Vietnam

Date of birth: ……………                                         Place of birth:

Occupation: ……………………………………………………………………….

Temporary residence address: No ……, …….. …………………………………….

Identity Card Number: …………..    issuance dated ……./…./….         in:

Agreed to sign this labour contract and engage to satisfy the following provisions:

Article 1: Duration and job of the Contract

-Type of the labour contract: “Open Ended”.

-Commencing on: August …….th  20…..

Probationary Period: from August,…….th 20….. to September,……..th 20…..

Location of work: ……………………………………………………………………………..

-Professional job: ……………………………………………………………………..

-Position: ………………………………………………………………………………

-Job discription: to execute and fullfill all the works as requested by the company leaders.

Article 2: Working condition

-Working hour: In the morning from 8 am to 12 am; In the afternoon from 13:30   pm to 17:30 pm

– To be provided equipments/tools depending on your concrete jobs.

Article 3: Obligations and rights of the Employee

  1. Rights

– Transportation means: Self-sufficed

– Main basic salary: ………………..000.000 dong. Salary during Probationary Period: entitle to receive 85% of the basic salary (including salary and other attached benefits).

-To be paid on the 10th day of per month

-Bonus: to be paid in accordance with the dedication of the employee and the outcome of the company’s business.

-Salary increment: according to the business result and the yearly experience of the employee.

-To be equipped with labor safety facilities as regulated by the company provisions.

-Time of rest:

+ Weekly resting time: to rest on Saturday moring and Sunday, eventhough, if the company is under the urgent request of increasing working productivity, the employee still have to work on resting days.

+ The employee is entitled to annual leave of 12 days per year and on national holidays under the provisions of the State.

+ If the employee goes on business vacation to execute projects handled by the company, the company will be in charge of preparing accomodation and necessary personal facilties for the employee under the existing provisions.

-Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations of the State.

  1. Obligations

-To fullfill all the contents as commited and the jobs in the contract

-To submit notorized certificate (of the highest intellectual degree as requested for the position) to the company right after the Contract is signed.

-To obey all the working regulations, regulations of labor safety, labor disciplines.

-To pay the individual income tax as so provided by the State.

-Absolutely do not take advantage of the company’s clients for individual benefit (if any)

-If for any reasons, the employee wants to terminate the labour contract, the employee shall notice the copany’s leaders at least 15 days in advance.

-In cases, when the employee causes damages to the company, the employee will be pay compensation for that. If the damages are too serious, the employee will be subject to legal responsiltities.

Article 4: Rights and obligations of the employer

1. Obligations

– Assure job for the employee and fully complete the conditions committed in the Labour contract.

-Fully and duly pay the employee all the remuneration and benefits as committed in the Labour contract and the collective labor accord.

2.Rights

-To manage the employee to fullfill the job in the contract (including appointment, assigning the employee to another job, temporarily suspending the job).

-To temporarily defer, to terminate the labour contract, to discipline the employee under the provisions of the law and labour regulaton issued by the company.

Article 5: Implementation guidance

-Any issues which are not regulated by this contract are regulated by the application of the collective labour accord. If there is no collective labour accord, legal provions on labour relations shall be applied.

-This Contract is made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

-If the two parties sign in contractual appendix, such appendix shall have the same legal value as of contractual terms.

-The contract takes effect since the date of signing.

Hanoi, July 10th 20…

 

Employee

(Signed)

FULL NAME

Employer

(Signed and Sealed)

FULL NAME

>> Tải mau-hop-dong-lao-dong-tieng-anh

      Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về mẫu hợp đồng lao động tiếng anh, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.