Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 mới nhất theo quy định

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 mới nhất theo quy địnhĐánh giá bài viết Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018       Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh […]

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 mới nhất theo quy định
Đánh giá bài viết

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 

     Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 được áp dụng từ ngày 01/03/2018 thay thế cho mẫu giấy đề nghị khám giám định trước đây. Mẫu giấy đề nghị khám giám định này áp dụng cho các trường hợp khám giám định để xác định lao động n không đủ sức khỏe đ chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưng thai; khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất; chế độ hưu trí; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ….

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH
(Kèm theo Thông tư s 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

GIẤY ĐỀ NGH KHÁM GIÁM ĐNH

Kính gửi:…………………………………………..

Tên tôi là ………………………………………………………….. Sinh ngày…………….. tháng……………. năm……..…

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Thẻ căn cước/H chiếu số: ……………………… Ngày cấp: ………..…..Nơi cấp:……………….…..

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ……………………………………….. 1………………………………………………………..

Nghề/công việc …………………………………………………….. 2…………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị giám định: …………………………………………………….3………………………………………………………….

Loại hình giám định: …………………………………………………..4 ………………………………………………………….

Nội dung giám định: ………………………………………….………..5 ………………………………………………………….

Đang hưởng chế độ: ……………………………….………………….6 …………………………………………………………..

 

Xác nhận của UBND hoặc Công an cấp xã7

Người viết giấy đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018

_____________________

Ghi s s BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội ch áp dụng khi cơ quan bo him xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bo hiểm xã hội thay cho số s bo hiểm xã hội.

2 Ghi rõ hiện có đang làm việc trong môi trường có yếu tố gây bệnh nghề nghiệp được đề nghị khám hay không

Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định đ hưởng trợ cấp tut hng tháng thì không cn khai nội dung nghề/công việc.

3 Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: ln đu/tái phát/lại/ tổng hợp/phúc quyết.

4 Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/ng BHXH một ln/hưng chế độ thai sản

5 Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giy tờ điều trị

6 Ghi rõ chế độ đang hưng và t lệ tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưng chế độ thì ghi: chưa.

7 Chỉ áp dụng đối với trường hợp thân nhân của người lao động là người chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giám định

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.