Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng

Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng: Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư phápTôi tên là: ………………………Nam, nữ: .................Sinh ngày

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG

Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng theo mẫu TP-CC-01 được ban hành kèm theo Thông tư 06//2015/TT-BTP. Thông tư này quy định về thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo nghề công chứng, khoá bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng; một số mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG

ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tôi tên là: ………………………Nam, nữ: ……………..Sinh ngày: ……./……./………….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: …………………………………

Ngày cấp: ……../……./……..Nơi cấp: ……………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………….. Email (nếu có): ……………………………………………..

Đề nghị xem xét công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài đối với văn bằng:…………………………………………………………………………………………………………

Số hiệu: ………………. Ngày cấp: ……../……./……..Nơi cấp: …………………………….

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

                                                                                      Tỉnh (thành phố) …., ngày … tháng … năm …..

                                                                                                         Người đề nghị

                                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng theo đường link dưới đây:

>>> Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng

  Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh