Mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức mới nhất

Mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức mới nhất: mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức dành cho người dự tuyển công chức có thắc mắc về kết quả thi của mình...

MẪU ĐƠN XIN PHÚC KHẢO THI CÔNG CHỨC

   Dưới đây là mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức dành cho người dự tuyển công chức có thắc mắc về kết quả thi của mình:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

………………, ngày ….. tháng ….. năm 20………

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
(Dành cho những người dự tuyển công chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ……….

 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………. Nam, nữ: ……………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Thường trú: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………..

Tốt nghiệp trường: …………………………….. Trình độ: …………… Chuyên ngành: …………

Đơn vị dự tuyển: ………………………………………………………………………………………….

SBD: ……………………………………………………….; Mã dự tuyển: …………………………….

Sau khi xem thông báo 02 môn thi Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh năm 20……… về kết quả điểm thi của tôi như sau:

  1. Môn Kiến thức chung: …………..điểm.
  2. Môn Tự luận chuyên ngành: …………..điểm.
  3. Môn Trắc nghiệm chuyên ngành: …………..điểm.

     Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

  1. Môn ………………………………………………………………………………………………………….
  2. Môn ………………………………………………………………………………………………………….
  3. Môn ………………………………………………………………………………………………………….

    Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                           

………….., ngày….tháng…năm….

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức

Mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức

   Bạn có thể tải mẫu đơn xin phúc khảo thi công chức tại:

     >>>>> Mẫu đơn phúc khảo thi công chức

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo