Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Tải mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng trong thời gian 05 năm....

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

(Áp dụng cho giảng viên đấu thầu được tiếp tục đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

_____, ngày ____ tháng ___năm____

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
1

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………….Nam/Nữ:……………..

2. Sinh ngày: …………….. tháng …………. năm …………………………………………………

3. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………..

5. Số CMND/ Hộ chiếu: ………………………, cấp ngày ………tháng……….năm……….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………..

đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

6. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Tôi hiện là giảng viên đấu thầu, được đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tôi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn, xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn.

Tôi xin cam kết:

– Thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm về đấu thầu;

– Chỉ hành nghề trong lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; tham gia giảng dạy về đấu thầu theo đúng quy định;

– Luôn trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình hành nghề hoạt động đấu thầu.

Nếu vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

>>>>Tải mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật đầu tư miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: