Hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép xây dựng..Tùy thuộc vào từng loại công trình mà hồ sơ có thể thêm một số loại văn bản, giấy tờ khác nhau

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VÀ TRÌNH TỰ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kiến thức cho bạn:

     Hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xây dựng 2014
  • Thông tư 15/2016/TT- BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Nội dung tư vấn:

   Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

     Hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.

     Trước hết theo quy định pháp luật, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

     Thứ nhất, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

     Điều 99 luật xây dựng quy định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm có:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;
  • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

     Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp. Tùy thuộc vào từng loại công trình mà hồ sơ có thể thêm một số loại văn bản, giấy tờ khác nhau. Chi tiết về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng bạn có thể tham khảo tại: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

     Riêng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Trình tự gia hạn giấy phép xây dựng

Trình tự gia hạn giấy phép xây dựng

     Thứ hai, quy trình gia hạn giấy phép xây dựng

     Tại khoản 2, điều 102 luật xây dựng quy định quy trình gia hạn giấy phép xây dựng được tiến hành theo các bước sau:

     Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; và nhận giấy biên nhận hồ sơ

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

     Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

     Bước 2: Chủ đầu tư nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

     Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận;

Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

     Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả thủ tục hành chính ghi trong giấy hẹn trả kết quả thủ tục hành chính.

     Trên đây là tư vấn của chúng tôi về hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép xây dựng. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

Liên kết tham khảo: