Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng...từng loại công trình sẽ có các văn bản giấy tờ yêu cầu khác nhau

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kiến thức cho bạn:

     Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật xây dựng 2014
 • Thông tư 15/2016/TT- BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Nội dung tư vấn:

   Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

     Tùy thuộc vào từng loại công trình mà hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn hay cấp lại giấy phép xây dựng mà có sự phân biệt và có yêu cầu khác nhau. Cụ thể, tại điều 16, thông tư 15/2016/TT- BXD quy định:  

     Điều 16. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

     1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng:

     Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

 • Đối với công trình:
  • Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;
  • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ:
  • Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;
  • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

      Lưu ý: Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Nội dung giấy phép xây dựng Điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.

     2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

     Lưu ý: Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

     3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng:

     Mục đích và hình thức được cấp lại giấy phép xây dựng

 • Mục đích: Giấy phép xây dựng được cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất;
 • Hình thức cấp lại: Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao;

      Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

     Cần chú ý: Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

       Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: