Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật

Điều 7, Luật Sở hữu trí tuệ quy định về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ như sau: Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi

GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Kiến thức của bạn:

     Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung câu trả lời

     Khoản 1, điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2009 quy định rằng:

“Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.”
Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

     Như vậy tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu những sản phẩm trí tuệ của mình. Tuy nhiên trên thực tế quyền sở hữu trí tuệ có thể bị giới hạn.

     Điều 7, Luật Sở hữu trí tuệ 2009 quy định về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ như sau:

“1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này.

  1. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội quy định tại Luật này, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp; việc giới hạn quyền đối với sáng chế thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: