Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019... Đối tượng ưu đã đầu tư mới nhất... Hình thức áp dụng ưu đã đầu tư... Ưu đãi đầu tư

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

Câu hỏi về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

     Thưa Luật sư!

     Tôi muốn hỏi về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư là những đối tượng nào? và hình thức ưu đã là gì? mong Luật sư giải đáp!

     Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

2. Nội dung về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

     Với mục đích nhằm thu hút vốn đầu tư với một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, phạm vi, mức độ kinh doanh đặc biệt được pháp luật quy định thì nhà nước đưa ra các ưu đãi đối với các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, phạm vi, mức độ kinh doanh đó. theo đó, tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng đẫn luật Đầu tư quy định về Đối tượng ưu đãi đầu tư bao gồm:

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019

     Một là, Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này; Tải danh mục ngành, nghề ưu đã đầu tư 

     Hai là, Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này; Tải danh mục địa bàn ưu đã đầu tư

     Ba là, Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

     Bốn là, Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng);

     Năm là, Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ”.

     Đối với các chủ thể là đối tưởng áp dụng ưu đãi đầu tư thì sẽ được áp dụng các ưu đãi sau đây:

  • Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

     (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2014)

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất năm 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./