Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2020

Tôi muốn hỏi điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2020....Hình thức đăng ký đầu tư ra nước ngoài mới nhất,...tư vấn đầu tư 19006236...

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2020

Câu hỏi của bạn về giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020:

     Xin chào luật sư!

     Để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện gì? Mong luật sư giải đáp giúp tôi

     Cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020

2. Nội dung tư vấn về giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020

     Trong thời buổi kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay, nhà đầu tư Việt Nam có thể thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Hay nói cách khác là đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam. Vậy, để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện gì? Luật đầu tư 2014 hiện hành đã quy định về vấn đề này như sau:

2.1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài 2020

     Nhà đầu tư Việt Nam thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức quy định tại điều 52 luật Đầu tư 2014, cụ thể như sau:

Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư

     Theo đó, nhà đầu tư thực hiện đầu tư ra nước ngoài có thể thành lập tổ chức kinh tế; thực hiện hợp đồng BCC; Mua lại vốn điều lệ của tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá, đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các chế định tài chính trung gian ở nước ngoài….Đồng thời, phải được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2020

2.2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020

     Hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ mang lại nhiều lợi ích như có thể mở rộng, khai thác thị trường mới; tiếp cận được các công nghệ mới ở nước ngoài; nâng cao khả năng cạnh tranh của nhà đầu tư Việt Nam và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

     Căn cứ theo điều 58 luật đầu tư năm 2014, điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài bao gồm các điều kiện dưới đây:

     – Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 51 của Luật đầu tư như: khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư và điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên,…

     – Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

     – Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư  thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

     – Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư, theo đó:

  • Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
  • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc trường hợp trên do nhà đầu tư quyết định theo quy định của Luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

     – Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

     Như vậy, Sau khi đáp ứng tất cả các điều kiện trên, nhà đầu tư sẽ được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đối với các dự án thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư còn phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Chính phủ.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:

     Để được tư vấn chi tiết về giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung