Công ty có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội không?

Công ty có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội không: Kế toán công ty tôi thông báo trường hợp của tôi để lâu sẽ khó thanh toán bảo hiểm...

CÔNG TY CÓ TRÁCH NHIỆM LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

 

Câu hỏi của bạn:

   Kế toán công ty tôi thông báo trường hợp của tôi để lâu sẽ khó thanh toán bảo hiểm. Vì đã báo giảm đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2017. Nhưng tính đến thời điểm được hưởng bảo hiểm tôi vẫn tham gia đủ. Tôi chỉ nghỉ không lương và báo giảm bảo hiểm từ tháng 5/2017 chứ không có quyết định nghỉ việc hay tôi xin nghỉ việc. Hiện tại tôi vẫn được công ty duyệt nghỉ theo 6 tháng theo chế độ thai sản. Sổ bảo hiểm xã hội công ty tôi vẫn giữ. Vậy cho tôi hỏi sau 6 tháng đi làm lại tôi nộp giấy tờ cho công ty tôi thì công ty có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội cho tôi không hay tôi phải lấy sổ bảo hiểm xã hội và lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tôi tham gia làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

   Trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội.

   Trong trường hợp làm chế độ thanh toán bảo hiểm thai sản, theo quy định pháp luật trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm thai sản có thể là trách nhiệm của người sử dụng lao động hoặc của người lao động.

   1. Quy định về trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội.

   Thứ nhất, trách nhiệm của người lao động trong việc hưởng chế độ thai sản.

   Căn cứ theo khoản 2 điều 11 Quyết định 636/2015-BHXH quy định về trách nhiệm của người lao động:

    Điều 11. Trách nhiệm của người lao động

“2. Trường hợp hưởng chế độ thai sản:

2.1. Trường hợp thông thường: Người lao động nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1; Điểm 2.1 và Tiết 2.2.3 Điểm 2.2 Khoản 2; các Khoản 3 và 4 Điều 9 cho người sử dụng lao động nơi đang đóng BHXH.

2.7. Người lao động thôi việc trước thời Điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi nộp hồ sơ quy định tại Khoản 9 Điều 9 cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi cư trú và đăng ký hình thức nhận tiền trợ cấp theo một trong các hình thức thông qua tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng, trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền.”

   Vậy người lao động có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội khi người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con.

trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm

Trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm

   Thứ hai, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc hưởng chế độ thai sản.

   Căn cứ theo điều 12 Quyết định 636/2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động:

   Điều 12. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

“1. Hướng dẫn người lao động hoặc thân nhân người lao động lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11.

2. Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ đối với từng người lao động theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 8; các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9.

3. Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN và quy định của chính sách để quyết định về số người lao động và số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN theo quy định; trường hợp tại đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì người sử dụng lao động quyết định.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động lập Danh sách theo mẫu C70a-HD quy định tại Khoản 3 Điều 8, Khoản 8 Điều 9 và Điều 10 nộp 01 bản cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đang đóng BHXH kèm theo hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản của từng người lao động cùng bản điện tử (theo định dạng của BHXH Việt Nam) Danh sách theo mẫu C70a-HD nêu trên.

5. Trong trường hợp người lao động nhận trợ cấp thông qua người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả đến người lao động trong thời hạn tối đa 03 ngày kể từ khi nhận được tiền và Danh sách theo mẫu C70b-HD do cơ quan BHXH chuyển đến.

6. Lưu trữ theo quy định Danh sách theo mẫu C70a-HD; Danh sách theo mẫu C70b-HD.”

   Vậy người sử dụng lao động có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thai sản của người lao động và nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội để cơ quan bảo hiểm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội trong vấn đề thai sản.

   2. Công ty có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội không?

   Theo thông tin bạn trình bày, bạn chỉ nghỉ làm để hưởng chế độ thai sản chứ không phải nghỉ việc luôn. Trong trường hợp của bạn, khi bạn quay lại làm việc thì bạn chuẩn bị hồ sơ giấy tờ nộp cho công ty để công ty làm thủ tục hưởng chế độ thai sản cho bạn tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

   Cụ thể căn cứ theo điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

  Vậy trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày bạn quay lại làm việc bạn cần chuẩn bị hồ sơ cho công ty và khi công ty tiếp nhận hồ sơ của bạn thì công ty cần có trách nhiệm nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ công ty cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chi trả cho bạn. 

  Vậy bạn không phải lấy sổ bảo hiểm xã hội và lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia làm thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội.

   Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo