Pháp luật quy định thế nào về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần...thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân,...

 

Câu hỏi của bạn:

     Chào Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về vấn đề chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành những loại doanh nghiệp nào? Rất mong nhận được phản hồi từ phía Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân là gì?

     Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc có nhu cầu về vốn lớn nhưng lại bị hạn chế khả năng huy động vốn thì họ phải tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp sang một loại hình khác phù hợp nếu không muốn bị buộc phải giải thể. Như vậy, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân là việc thay đổi cơ cấu doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân sang một loại hình doanh khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật hiện hành.

      Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện nay: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
       Doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản vì tài sản của doanh nghiệp tư nhân cũng là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Đây cũng chính là một trong những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân khiến loại hình doanh nghiệp này khác biệt.

2.1. Có nên chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân không?

     Xuất phát từ bản chất của doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân thành lập và tự làm chủ do đó nguồn vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân thường không quá lớn và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động là rất hạn chế. 

     Doanh nghiệp tư nhân không xuất hiện sự góp vốn ban đầu để thành lập công ty giống như các loại hình công ty nhiều chủ sở hữu khác như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hay công ty cổ phần. Do đó, nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân. 

     Với đặc điểm về vốn của doanh nghiệp tư nhân là sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ vốn của chủ sở hữu và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn trong quá trình hoạt động của công ty dẫn tới không ít trường hợp doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, phát triển doanh nghiệp với lý do không đủ vốn đầu tư.

     Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân gặp khá nhiều hạn chế theo quy định của pháp luật hiện nay như: Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2.2. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

     Xuất phát từ những hạn chế của doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hoạt động mà hiện nay, pháp luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định, cụ thể tại Điều 205, Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Điều 205. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh
1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
[…]

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp quyết định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

      – Đối với doanh nghiệp sau chuyển đổi phải đáp ứng:
  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp;
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
      – Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân:
  • Cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
  • Có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
  • Có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

     Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.3. Điểm mới về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân từ ngày 01/01/2021.

     Quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh được áp dụng từ ngày 01/01/2021. So với quy định trước đây tại Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân trong Luật doanh nghiệp 2020 đã mở rộng quyền đối với doanh nghiệp tư nhân khi cho phép doanh nghiệp này được lựa chọn một trong ba loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh để thực hiện chuyển đổi. 

     Ngoài ra, cũng theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp (trước đây thời gian để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

      Kết luậnHiện nay, có rất nhiều cá nhân khởi nghiệp lựa chọn mô hình doanh nghiệp tư nhân vì thủ tục thành lập ban đầu của loại hình doanh nghiệp này tương đối đơn giản và dễ thực hiện so với các loại hình doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, những hạn chế về nguồn vốn theo quy định của pháp luật dễ gây cản trở đến sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, Luật doanh nghiệp 2021 quy định doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật.

3. Tình huống tham khảo:

    Chào Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Công ty tôi là doanh nghiệp tư nhân muốn thực hiện chuyển đổi sang công ty cổ phần thì có được không? Doanh nghiệp tôi có cần đảm bảo điều kiện gì trước khi thực hiện chuyển đổi không? Rất mong nhận được phản hồi từ Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, từ ngày 01/01/2021 doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp sau khi chuyển đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập công ty cổ phần như: Số cổ đông viên tối thiểu, cơ cấu tổ chức, quản lý, vốn….

     Như vậy, công ty của bạn hoàn toàn có thể thực hiện chuyển đổi sang công ty cổ phần khi đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân như điều kiện để chuyển đổi liên quan đến doanh nghiệp, khoản vay, nợ của doanh nghiệp,… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân như: hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kê khai hồ sơ, đại diện khách hàng nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh,…

Chuyên viên: Nguyễn Kiều