Chính sách ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid-19

Chính sách ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid-19. Doanh nghiệp sẽ được miễn. giảm nghĩa vụ như thế nào theo quy định của pháp luật

NGÂN HÀNG HỖ TRỢ  DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG DO COVID-19

Câu hỏi của bạn về ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid-19

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi hiện nay Covid-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính cũng như nguồn nhân lực. Vậy tôi muốn biết trường hợp nào thì doanh nghiệp được hưởng những chính sách hỗ trợ nào từ ngân hàng? Tôi xin cám ơn!

Câu trả lời của luật sư về ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid-19

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do Covid-19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do Covid-19 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid-19

2. Nội dung tư vấn về ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19

    Theo yêu cầu tư vấn bạn muốn biết hiện nay ngân hàng có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do Covid-19 như thế nào. Đối với yêu cầu tư vấn này chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Những đối tượng doanh nghiệp được ngân hàng hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ

      Theo quy định tại thông tư 01/2020/TT-NHNN hướng dẫn cụ thể những doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được thực hiên cơ c ấu lại thời hạn trả nợ:

Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

1. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi (bao gồm cả số dư nợ của các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid – 19;

c) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

     Như vậy đối với trường hợp muốn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì tổ chức, cá nhân cần đáp ứng điều kiện khoản nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; Nghĩa vụ trả nợ góc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian  từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid – 19 và khách hàng không có khả năng trả nợ do doanh thu, thu nhập giảm bớt do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

      Trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Thời gian cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn cho vay, cho thuê tài chính.

ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid-19

2.2. Nghĩa vụ lãi, phí đối với dư nợ phát sinh

      Theo quy định tại điều 5 Thông tư 01/2020/TT-NHNN:

Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

      Hiện nay nghĩa vụ lãi, phí đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19 mà khách hàng không có khả năng thanh toán sẽ được Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định dựa vào quy định nội bộ để xét giảm, miễn.

      Ngoài ra các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ giữ nguyên nhóm nợ đối với những khoản nợ quy định đã được phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020.

      KẾT LUẬN: Như vậy, đối với tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng có khoản nợ gốc và/hoặc lãi  phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính có nghĩa vụ trả trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid – 19. Tuy nhiên do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến  thu nhập, doanh thu và không có khả năng trả nợ có thể làm đơn đề nghị thay đổi cơ cấu thời hạn trả nợ. Nghĩa vụ nộp lãi, phí đối với dư nợ phát sinh sẽ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét và quyết định miễn hoặc giảm theo quy định nội bộ của công ty

 Bài viết tham khảo: 

        Để được tư vấn chi tiết về ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do Covid-19, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí gọi 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương