Chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài mới nhất

Như vậy, chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài thì ngoài vấn đề chấm dứt về quan hệ hôn nhân, thì việc nuôi dưỡng con cái và phân chia tài sản..

Chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài

Câu hỏi của bạn về chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài

     Thưa Luật sư, cho tôi hỏi: Tôi là người Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc theo pháp luật Việt Nam thì khi ly hôn tài sản được chia như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài

2. Nội dung tư vấn về chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài

     Theo quy định thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Tài sản của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài sẽ được phân chia như sau:

2.1. Tài sản chung, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

     Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

  • Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

     Theo quy định của Luật hôn nhân thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

     Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

     Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

  • Tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

     Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

     Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng..

Chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài

2.1. Chia tài sản khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

     Theo Điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về ly hôn có yếu tố nước ngoài:

Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.”

     Theo đó, tài sản trong thời kỳ hôn nhân sẽ được chia theo nguyên tắc: Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định.

      Theo quy định của pháp luật thì tài sản chung của vợ chồng bạn sẽ được chia đôi nhưng sẽ căn cứ theo công sức đóng góp xây dựng tài sản để chia ( trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác).

     Ngoài ra, các khoản nợ mà hai vợ, chồng bạn vay thì hai vợ, chồng đều có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ đó. Ngoài ra, nếu như vợ, chồng bạn có những khoản tài sản nào riêng khác thì tài sản riêng đó sẽ không đem chia. Và có những tài sản nào mà vợ, chồng bạn không chứng minh được là tài sản riêng thì sẽ được xác định là tài sản chung của hai vợ, chồng.

     Đối với bất động sản ở nước ngoài thì việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

     Như vậy, chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài thì ngoài vấn đề chấm dứt về quan hệ hôn nhân, thì việc nuôi dưỡng con cái và phân chia tài sản nếu không thỏa thuận được vấn đề quyền nuôi con và chia tài sản ly hôn thì sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết theo nguyên tắc nêu trên.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chia tài sản khi ly hôn với người nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

  Chuyên viên: Huyền Trang