Cấp giấy phép cho tổ chức mời cá nhân, tổ chức nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Cấp giấy phép cho tổ chức mời cá nhân, tổ chức nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, thu hồi giấy phép cho ....

Cấp giấy phép cho tổ chức mời cá nhân, tổ chức nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Kiến thức của bạn:

     Quy định của pháp luật về Cấp giấy phép cho tổ chức mời cá nhân, tổ chức nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 79/ 2012/NĐ-CP
  • Nghị định 15/2016/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

Biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn.

tổ chức nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn

1/ Đối tượng cấp giấy phép

a) Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

b) Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;

c) Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

d) Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

đ) Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

e) Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

2/ Hồ sơ đề nghi cấp giấy phép

  • 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02);
  • 01 bản sao văn bản thỏa thuận tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);
  • 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu)

3/ Thẩm quyền cấp giấy phép 

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại các điểm a, d và đ mục 1 nêu trên thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và đối tượng quy định tại điểm c mục 1 nêu trên mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang từ 02 tỉnh, thành phố trở lên hoặc không trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi thành lập doanh nghiệp;
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, thu hồi giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương quy định tại các Điểm a, c, d, đ và e mục 1 nêu trên mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong phạm vi địa phương;

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: