Cách định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020

Chào luật sư, tôi muốn hỏi về việc định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020....Thủ tục định giá tài sản góp vốn khi thành lập công ty..tài sản...

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020

Câu hỏi của bạn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020:

     Xin chào luật sư!

     Chúng tôi dự định thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong đó, có thành viên góp vốn bằng tài sản không phải tiền Việt Nam đồng. Nhưng chúng tôi chưa rõ về cách định giá tài sản này để góp vốn vào công ty. Mong luật sư giải đáp giúp tôi

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020

2. Nội dung tư vấn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020

     Khi tham gia thành lập doanh nghiệp, các thành viên hoặc cổ đông phải góp vốn vào công ty để hình thành vốn điều lệ. Đối với tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam đồng hoặc vàng thì cách thức thực hiện như thế nào? Đối với trường hợp của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn tư sau:

2.1. Loại tài sản góp vốn thành lập công ty

     Luật doanh nghiệp không quy định cụ thể về loại tài sản góp vốn thành lập công ty, tuy nhiên tại biểu mẫu tại thông tư 02/2019/TT-KHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có ghi chú các loại tài sản bao gồm:

  • Đồng Việt Nam
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
  • Vàng
  • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ
  • Tài sản khác

     Theo đó, đối với ngoại tệ tự do chuyển đổi phải ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ. Còn đối với các loại tài sản khác ngoài những tài sản trên thì ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. Các tài sản không phải là tiền, vàng thì phải được định giá.

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020

2.2. Cách định giá tài sản góp vốn 2020

     Các vấn đề về định giá tài sản góp vốn năm 2020 vẫn được quy định tại điều 37 luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

Điều 37. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế…

     Như vậy, trong trường hợp của bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong đó, có thành viên góp vốn bằng loại tài sản khác không phải tiền Việt Nam đồng. Việc góp vốn sẽ được chia làm hai trường hợp sau:

     Trường hợp 1: Tài sản góp vốn mà bạn đề cập là vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi thì căn cứ vào khoản 1, điều 37 luật doanh nghiệp, việc góp vốn vào khi thành lập công ty sẽ không phải định giá mà xác định dựa trên giá vàng và giá trị chuyển đổi của loại ngoại tệ đang muốn góp vốn.

     Trường hợp 2: Tài sản góp vốn không phải vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi thì thành viên hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. Cụ thể được thực hiện như sau:

  • Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.
  • Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên cùng liên đới góp thêm. Đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

     Kết luận: Khi góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đối với tài sản góp vốn không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì phải được các thành viên hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá về đồng Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả định giá phải được các thành viên chấp thuận.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung