Các trường hợp miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019

Phân biệt các trường hợp miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019, Phân biệt các trường hợp miễn và không được chứng nhận lãnh sự

MIỄN VÀ KHÔNG ĐƯỢC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ 2019

Câu hỏi về miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019

    Thưa luật sư tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư như sau: tôi muốn hỏi phân biệt các trường hợp được miễn chứng nhận lãnh, hợp pháp hóa lãnh sự và không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời về miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019

2. Nội dung tư vấn về miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019

     Các trường hợp miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự đến nay không có gì thay đổi được quy định tại điều 9 và điều 10 nghị định 111/2011/NĐ-CP như sau:

2.1. Miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh

  • Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
  • Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
  • Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.
Miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019

Miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019

2.2. Không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

     Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm:

  • Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật;
  • Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết mâu thuẫn nhau: các chi tiết trong bản thân giấy tờ, tài liệu đó mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với giấy tờ, tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật: cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thu giữ giấy tờ, tài liệu đó và thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan để xử lý;
  • Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc: có con dấu và chữ ký không được đóng trực tiếp và ký trực tiếp trên giấy tờ, tài liệu. Con dấu, chữ ký sao chụp dưới mọi hình thức đều không được coi là con dấu gốc, chữ ký gốc.
  • Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam: vi phạm quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam, không phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam hoặc các trường hợp khác có thể gây bất lợi cho Nhà nước Việt Nam

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về miễn và không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.