Tư vấn điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại

Tôi từng nghe về nhượng quyền thương hiệu cafe Trung Nguyên, phở 24.. Vậy luật sư có thể cho tôi biết các điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại..

Điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại

Câu hỏi của bạn về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại:

     Xin chào các anh/chị luật sư, tôi từng nghe nhiều về việc nhượng quyền thương mại như: Nhượng quyền thương hiệu cafe Trung Nguyên hay nhượng quyền của phở 24. Vậy quý luật sư có thể cho tôi biết các điều kiện để thực hiện hoạt động này không? Xin cảm ơn luật sư.

Câu trả lời của luật sư về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại

2. Nội dung tư vấn về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại

     Nhượng quyền thương mại cùng với các hình thức kinh doanh khác đã tạo nên một bức tranh sống động của nền kinh tế thế giới. Hình thành từ thế kỷ 19, hình thức này không ngừng được mở rộng, phát huy tính hiệu quả trong kinh doanh. Nhượng quyền thương mại là một trong những hình thức kinh doanh thương mại. Theo đó, Để tham gia vào hoạt động nhượng quyền này thì cả hai bên nhượng quyền và nhận nhượng quyền đều phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. Vậy, nhượng quyền thương mại là gì? Để thực hiện hoạt động này cần đáp ứng những điều kiện nào theo quy định?

2.1. Nhượng quyền thương mại là gì?

     Theo cách hiểu thông thường, nhượng quyền thương mại là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.

     Luật Thương Mại năm 2005 cũng quy định về khái niệm nhượng quyền thương mại như sau:

Điều 284. Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

     Với quy định pháp luật nêu trên, Nhượng quyền thương mại là hoạt động của các thương nhân, bên nhận quyền được phép tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền theo các điều kiện luật định như: Tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định; gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; Chịu sự kiểm soát của bên nhượng quyền,…

Điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại

2.2. Một số điều kiện cơ bản về nhượng quyền thương mại

       Hiện nay, hầu hết các điều kiện của bên nhận quyền và bên nhượng quyền đều bị bãi bỏ bởi nghị định 08/2018/NĐ-CP. Thay vào đó, luật quy định về nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện nhận và chuyển nhượng quyền thương mại. Cụ thể, các nghĩa vụ như sau:

     – Nghĩa vụ đối với bên nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

 • Để thực hiện được hoạt động nhượng quyền thương mại thì phải đảm bảo hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền đã hoạt động được từ 1 năm trở lên (điều 8, nghị định 08/2018/NĐ-CP). Trong đó hàng hóa, dịch vụ nhượng quyền thuộc đối tượng của hợp đồng nhượng quyền phải đảm bảo không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, trường hợp thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thì phải đảm bảo có giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;
 • Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;
 • Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
 • Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

     – Nghĩa vụ đối với bên nhận quyền: 

 Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:

 • Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;
 • Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;
 • Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
 • Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

     Như vậy, để thực hiện việc nhương quyền thương mại cho thương nhân khác, bạn phải đáp ứng các điều kiện như: Hệ thống kinh doanh dùng để nhượng quyền đã hoạt động từ 01 năm trở lên; hàng hóa dùng để kinh doanh nhượng quyền thương mại phải là hàng hóa được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật…

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung