Điều kiện nhượng quyền thương mại theo quy định

Nhượng quyền thương mại là gì?...Khái quát về nhượng quyền thương mại..bên nhượng quyền cần đáp ứng các điều kiện gì theo quy định của pháp luật...

 Điều kiện nhượng quyền thương mại

Câu hỏi của bạn về điều kiện nhượng quyền thương mại:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi về điều kiện để nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Mong luật sư giải đáp

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về điều kiện nhượng quyền thương mại:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nhượng quyền thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tập huấn về nhượng quyền thương mại như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện nhượng quyền thương mại

2. Nội dung tư vấn về điều kiện nhượng quyền thương mại

     Nhượng quyền thương mại là một trong những hình thức kinh doanh thương mại. Theo đó, Để tham gia vào hoạt động nhượng quyền này thì cả hai bên nhượng quyền và nhận nhượng quyền đều phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. cụ thể như sau:

2.1. Nhượng quyền thương mại là gì?

     Theo Điều 284 Luật Thương Mại năm 2005, nhượng quyền thương mại được định nghĩa như sau:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

     Theo đó, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

điều kiện nhượng quyền thương mại

2.2. Điều kiện để nhượng quyền thương mại

     Theo Điều 8 Nghị định 08/2018/NĐ-CP Thương nhân thực hiện được hoạt động nhượng quyền thương mại thì phải đảm bảo hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền đã hoạt động được từ 1 năm trở lên. Trong đó hàng hóa, dịch vụ nhượng thuộc đối tượng của hợp đồng nhượng quyền phải đảm bảo không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, trường hợp thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thì phải đảm bảo có giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

     Như vậy, theo quy định hiện hành thì điều kiện đối với bên nhận quyền đã bị bãi bỏ.

     Kết luận: Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện là: Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện nhượng quyền thương mại, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung