Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ được quy định như thế nào?

Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới....

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

 

Kiến thức của bạn:

      Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ được quy định như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

      Căn cứ pháp luật

      Nội dung tư vấn

      Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. 

      Như vậy, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm mục đích giới thiệu với khách hàng những hàng hóa, dịch vụ của mình.

      1. Chủ thể có quyền trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ

       Chủ thể có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam gồm thương nhân việt Nam và thương nhân nước ngoài. Cụ thể:

      – Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình.

      – Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới thiệu tại trụ sở của Văn phòng đại diện đó. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện.

      – Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt nam muốn trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thực hiện.

      Như vậy, thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có nhiều quyền lợi về trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ hơn so với văn phòng đại diện của thương nhân và thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam.

      2. Các hình thức trưng, bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

      Theo quy định tại Điều 120 Luật Thương mại năm 2005, có hình thức trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ gồm:

      – Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

      – Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.

      – Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

      – Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

      Khi tiến hành trưng bày hàng hóa dịch vụ thương nhân có thể sử dụng một trong các hình thức trên hoặc kết hợp một trong số các hình thức đó với nhau để tạo hiệu quả cho việc giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình.

Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ

              Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ

      3. Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu 

      3.1 Điều kiện chung với hàng hóa dịch vụ trưng bày giới thiệu

      Để được trưng bày, giới thiệu thì hàng hóa dịch vụ phải đáp ứng những điều kiện sau:

       – Hàng hóa dịch vụ trưng bày giới phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

      – Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

      3.2 Điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu

      Hàng hóa nhập khẩu vào việt Nam để trưng bày giới thiệu ngoài việc đáp ứng những điều kiện chung trên còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện sau:

      – Là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam;

     – Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu;

      – Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

      Như vậy, đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, điều kiện để được trưng bày giới thiệu sẽ khắt khe hơn so với hàng hóa trong nước.

      4. Cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

       Theo quy định tại Điều 123 Luật thương mại năm 2005 quy định các trường hợp cấm trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ gồm:

      – Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.

     – Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

      – Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.

     – Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

     – Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.

      Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

      >>>>  Quảng cáo thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

      >>>> Khuyến mại hàng hóa dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào?

       Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

    Trân trọng!.                                                                                                       

    Liên kết tham khảo:

vote