Trách nhiệm của người quản lý trong công ty cổ phần 2020

Tôi muốn hỏi về những người quản lý trong công ty cổ phần có trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật..trách nhiệm của người quản lý công ty trong điều lệ

Trách nhiệm của người quản lý công ty

Câu hỏi của bạn về trách nhiệm của người quản lý công ty:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi về những người quản lý trong công ty cổ phần có trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật. Mong nhận được phản hồi sớm nhất từ quý luật sư.

      Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về trách nhiệm của người quản lý công ty:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trách nhiệm của người quản lý công ty, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trách nhiệm của người quản lý công ty như sau:

1. Cơ sở pháp lý về trách nhiệm của người quản lý công ty

2. Nội dung tư vấn về trách nhiệm của người quản lý công ty

     Trong bất kì một doanh nghiệp nào, vai trò của người quản lý cũng đều rất quan trọng, bởi họ là người điều phối, định hướng và đề ra những hoạt động của cả một doanh nghiệp. Tuy nhiên, vai trò càng lớn thì trách nhiệm lại càng nặng nề, người quản lý cần nhiều kỹ năng để có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ của mình. Theo đó, họ phải chịu trách nhiệm đối với những việc làm của mình trước pháp luật và công ty.

 2.1. Người quản lý công ty trong công ty cổ phần

     Khái niệm người quản lý công ty được quy định tại điều 4 luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

     Theo đó, người quản lý công ty trong công ty cổ phần là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trách nhiệm của người quản lý công ty

2.2. Trách nhiệm của người quản lý công ty

     Căn cứ theo quy định tại điều 160 luật doanh nghiệp năm 2014, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
  • Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

     Trên đây là một số trách nhiệm bắt buộc đối với người quản lý trong công ty cổ phần. Ngoài ra, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác còn phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định chung trong luật doanh nghiệp và được ghi cụ thể trong điều lệ của từng công ty.

      Kết luận: Người quản lý công ty cổ phần bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những người quản lý khác được quy định trong điều lệ công ty. Ngoài trách nhiệm quy định tại điều 160 luật doanh nghiệp 2014, nghĩa vụ khác được quy định chung trong luật thì các cổ đông công ty khi xây dựng nên bản điều lệ có thể cụ thể hóa nội này, tránh xảy ra các tranh chấp trong nội bộ.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trách nhiệm của người quản lý công ty, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung