Công ty cổ phần không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty cổ phần không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì sao...cuộc họp đại hội đồng cổ đông được quy định...xử phạt công ty không họp đại hội đồng...

Công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông

Câu hỏi của bạn về công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông: 

     Xin chào luật sư!

     Luật sư có thể lý giải cho tôi hiện tượng các công ty cổ phần có quy mô nhỏ ở Việt Nam không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Việc không họp đại hội đồng cổ đông thường niên có bị xử phạt gì không?

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Cơ sở pháp lý về công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung tư vấn về công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông

     Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.Theo đó, pháp luật quy định đại hội đồng có thể thông qua các quyết định của mình trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Khái quát về Đại hội đồng cổ đông

     Theo điều 135 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần như sau:

Điều 135: Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

………………………………………………………………………………………

     Như vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần là cơ quan là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tồn tại và phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông hoạt động và đưa ra quyết định theo chế độ tập thể tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần không họp đại hội đồng cổ đông thường niên

2.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

     Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

     Theo đó, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của luật doanh nghiệp.

     Nếu công ty không họp thường niên thì có thể bị phạt theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 34: Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định; ………………………………………………………………………………..

     Như vậy, nếu công ty cổ phần không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn quy định thì bị coi là vi phạm và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 10.000.000 đồng

     Kết luận: Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là nghĩa vụ bắt buộc của công ty cổ phần mà không phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp. Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện nay có nhiều công ty cổ phần quy mô nhỏ tại Việt Nam không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là vi phạm và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về công ty cổ phần không họp Đại hội đồng cổ đông, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung