Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2019

Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:3 Câu trả lời của Luật sư về thủ tục thu […]

Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2019
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

     Theo quy tại Khoản 1 Điều 149 Luật xây dựng 2014 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

     Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và thực hiện theo một trình tự thủ tục nhất định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thu hồi lại chứng chỉ đã cấp và việc thu hồi chứng chỉ được tiến hành theo một trình tự cụ thể như sau:

2.1 Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP:

  • Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định
  • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
  • Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;
  • Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;
  • Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;
  • Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;
  • Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

     Đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề và sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề được đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

2.2 Trình tự, thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề

2.2.1 Thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề

Khoản 4 Điều 4 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định:

     Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề là:

  • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng thu hồi chứng chỉ hành nghề hạng I.
  • Sở Xây dựng thu hồi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.
  • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định tại Điều 56c Nghị định này thu hồi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.
2.2.2 Trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Căn cứ quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề

     Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó có kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 44a Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi.

Bước 2: Gửi quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề

     Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ cho cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định.

Bước 3: Nộp lại chứng chỉ hành nghề

     Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải nộp lại bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi.

     Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi.

     Trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ hành nghề, gửi cho cá nhân bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai