Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TRƯỜNG HỢP THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng: 3 Câu trả lời của Luật sư về các trường […]

Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng
Đánh giá bài viết

TRƯỜNG HỢP THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Trường hợp nào thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng:

     Theo quy tại Khoản 1 Điều 149 Luật xây dựng 2014 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

     Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cá nhân sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cũng có thể bị thu hồi lại chứng chỉ này. Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP bổ sung Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 44a. Cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề;

b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề;

c) Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực;

d) Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định này.

2. Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định này;

b) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

c) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

d) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

đ) Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

e) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

g) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

3. Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 56b Nghị định này

Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, các trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm:

  • Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;
  • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
  • Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;
  • Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;
  • Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;
  • Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;
  • Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai